0
Your Cart
0
Your Cart

Legal Notice

English

Legal notice

Hans Tolk Holding ApS owns all rights to the content and layout of its websites and reserves the right to do so. The intellectual property rights to websites are protected, which also applies to Hans Tolk Holdings ApS trademarks. Text, images and graphics on our websites as well as the layout etc. of the websites are subject to copyright law and other protective legal provisions. The same applies to animations and software. Any form of reproduction in whole or in part is prohibited, unless written permission has been obtained. This website does not grant any permission for the use of the intellectual property rights. Hans Tolk Holding ApS reserves the right to change, suspend or close its websites at any time and without prior notice.

Hans Tolk Holding ApS cannot assume responsibility for the correctness, accuracy or completeness of this or guarantee unimpeded access to the same. As far as it is legally permitted, the company accepts no responsibility for direct or indirect damages, including lost income, which have arisen as a result of the use of the company’s website or in connection with information published on websites owned by the company. Hans Tolk Holding ApS reserves the right to change or supplement the information on the website at any time.

DANSK

Juridisk meddelelse

Hans Tolk Holding ApS er indehaver af alle rettigheder til indholdet og layoutet på sine websites og forbeholder sig retten hertil. De immaterielle rettigheder til websites er beskyttede, hvilke også gælder Hans Tolk Holdings ApS varemærker. Tekst, billeder og grafik på vores websites samt layout osv. af websitene er underlagt loven om ophavsret samt andre beskyttende lovbestemmelser. Det samme gælder animationer og software. Enhver form for gengivelse af hele eller dele heraf er forbudt, medmindre der er indhentet skriftlig tilladelse hertil. Denne website giver ingen tilladelse til brugen af de immaterielle rettigheder. Hans Tolk Holding ApS forbeholder sig retten til at ændre, suspendere eller lukke sine websites på et hvilket som helst tidspunkt og uden forudgående varsling.

Hans Tolk Holding ApS kan ikke påtage ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf eller garantere uhindret adgang til selvsamme. Så vidt det er juridisk tilladt, accepterer selskabet intet ansvar for direkte eller indirekte skader, herunder mistede indtægter, som er opstået som følge af brugen af selskabets website eller i forbindelse med information, som er offentliggjort på websites eget af selskabet. Hans Tolk Holding ApS forbeholder sig ret til når som helst at ændre eller supplere informationerne på websitet.

#